Chào mới đến với Sunvi!

Công ty TNHH Sunvi được thành lập vào năm 2016 tại Nam Định, Việt Nam, tập trung vào việc phát triển và sản xuất phụ liệu cho các công ty may mặc trong nước.

Liên hệ

KM5, ĐƯỜNG 10, THÀNH LỢI, VỤ BẢN, NAM ĐỊNH